إرسال رابط إلى التطبيق

ShowTec


4.0 ( 4240 ratings )
الأعمال التجارية الملاحة
المطور: Eduardo Lacet
حر

Monitore veículos rastreados pela Show Tecnologia de qualquer lugar através do smartphone.
Funcionalidades:

- Rastreamento da última posição do veículo no mapa;
- Velocidade na última posição;
- Coordenadas do veículo;
- Filtro por placa;


*** Somente para clientes Show Tecnologia ***